Little Paris • Warsaw

Whenever I’m in Warsaw, especially in early autumn, I always see many similarities between our Polish capital and Paris. I don’t know if it’s a matter of tall, elegant tenement houses, romantic parks or wide avenues with densely growing trees, but walking along Marszałkowska or Mokotowska street makes me feel like being in Paris. I had exactly the same impression after visiting this apartment in Old Ochota for the photoshoot of the interior designed by Anna Białobrzewska from In Architekci studio.

The architect called this place Little Paris and indeed, many elements of its arrangement refer to the French style. But what I particularly liked about this project was the fact that, like our capital, it resembles the famous city of love, but at the same time many fragments of the original furnishing of the old Warsaw tenement house has been preserved, e.g. window frames, pine floor or these beautiful, double-leaf doors. Thanks to the subtle and very feminine decorations and soft, pastel colors you can feel the Parisian spirit here but it is still our Polish Old Ochota district – a bit mysterious and full of unique charm.

Interior design: In Architekci
Photography: Hanna Połczyńska / kroniki

polski

Ilekroć jestem w Warszawie, zwłaszcza wczesną jesienią, zawsze dostrzegam wiele podobieństw między naszą stolicą a Paryżem. Nie wiem, czy to kwestia wysokich, eleganckich kamienic, romantycznych parków czy szerokich alei z gęsto rosnącymi drzewami, ale spacerując Marszałkowską czy Mokotowską, czuję jakbym nagle przeniosła się nad Sekwanę. I dokładnie takie samo wrażenie pozostawiła na mnie wizyta w tym mieszkaniu na Starej Ochocie, przy okazji sesji zdjęciowej wnętrza zaprojektowanego przez Annę Białobrzewską z In Architekci.

Architektka nadała temu miejscu miano Małego Paryża i faktycznie wiele elementów jego aranżacji nawiązuje do stylu francuskiego. Ale to, co szczególnie spodobało mi się w tym projekcie, to fakt, że tak jak nasze miasto stołeczne, przywołuje na myśl stolicę Francji, ale jednocześnie zachowano w nim wiele fragmentów oryginalnego wyposażenia starowarszawskiej kamienicy, np. stolarkę okienną, sosnową podłogę czy piękne, dwuskrzydłowe drzwi z przeszkleniami. Dzięki subtelnym, kobiecym dodatkom i miękkiej, pastelowej kolorystyce można więc poczuć tutaj paryskiego ducha, ale to wciąż jest „nasza” Stara Ochota – nieco tajemnicza i pełna wyjątkowego uroku.

Projekt wnętrz: In Architekci
Zdjęcia: Hanna Połczyńska / kroniki