Let’s work together!

Choose your language for more info:

English

I’m a photographer of places, that is interiors and architecture. I also love documenting space. I deal with product and so-called lifestyle photography, intended for publication e.g. in social media. Sometimes I take the role of a stylist and I am fully responsible for preparing the set. I keep my mind open to other projects too – the more creative the better.

How does it go?

Each cooperation is slightly different but if you expect specifics, here they are:

1.
We start by discussing the scope of the photoshoot and your expectations. At this stage, 2D floor plans, 3D visualizations, preview photos or a creative brief will be useful so when you contact me regarding photos, please send me such material right away. I will prepare an offer for the photoshoot and provide all relevant details about organizing shooting day.

2.
Once we agree on the basic issues, I will send you a contract and we will set a date for the photoshoot.

3.
On a shooting day, you can fully rely on me but if you have any comments or guidelines about the photos, I always take them into account. As a photographer, I look at space in a different way than an architect, which is why a combination of these two perspectives is crucial in achieving the best effect.

4.
Before managing graphic retouch, I will send you all raw shots for selection. I always advise which pictures should be chosen from the point of view of further publications or social media coverage.

5.
Our cooperation does not end with sending the ready images and finalizing the settlement. I am happy to get involved in the distribution of photos, contact the editorial staff of magazines and manage formal issues of publication.

What else can you expect from our cooperation?

Commitment. I love my job and everything related to it. Photos are not only to faithfully present the project, but also to convey the idea behind it and show a broader context. That is why I spend a lot of time familiarizing myself with the project and your vision.

Creativity and open-mindedness. I perform standard photoshoots as well as less standard ones. I like to break the schemes so if you expect an individual approach to your project, then you reached the right address.

A broader perspective. The experience gained while working as a branding and internet marketing specialist allows me to better understand the aim of each cooperation. I create highly aesthetic photos and at the same time I have knowledge about what to do to reach the right audience.

Reliability and fairness. Regardless of the scope of the cooperation, I’m one hundred percent involved in each photoshoot and make sure that the final photos are as best as possible. I stick to deadlines and, what is especially valuable nowadays, I respond quickly to emails and messages.

And last but not least: good atmosphere and flexibility. It may not be a popular view but I believe that both sides of cooperation should be satisfied and feel good about it. If there is a need, I spend time to work out such conditions that will be satisfactory for both you and me. Only in such atmosphere good things (and photos) can be created.

polski

Zajmuję się fotografią miejsc, czyli wnętrz i architektury. Bliskie są mi również reportaże o przestrzeni.Wykonuję sesje produktowe i tzw. lifestyle’owe, przeznaczone do publikacji np. w social mediach. Czasem wcielam się w rolę stylistki i w pełni odpowiadam za przygotowanie planu do zdjęć. Pozostaję otwarta na inne projekty, im bardziej kreatywne, tym lepiej.

Jak przebiega współpraca?

Z założenia każda wygląda nieco inaczej, ale jeśli oczekujesz konkretów, oto one:

1.
Zaczynamy od ustalenia zakresu sesji i Twoich oczekiwań. Na tym etapie przydadzą się rzuty 2D danej przestrzeni, wizualizacje, zdjęcia robocze albo brief kreatywny, więc kontaktując się ze mną w sprawie zdjęć, warto od razu podesłać takie materiały. Na ich podstawie przygotuję Ci wycenę sesji i podam wszystkie istotne szczegóły dotyczące organizacji dnia zdjęciowego.

2.
Gdy już dogramy podstawowe kwestie, prześlę Ci umowę i wyznaczymy termin sesji.

3.
Podczas dnia zdjęciowego możesz w pełni zdać się na mnie, ale jeśli masz jakieś uwagi lub wytyczne odnośnie sesji, każdorazowo biorę je pod uwagę. Jako fotograf patrzę na przestrzeń w inny sposób niż architekt, dlatego połączenie obu tych perspektyw uważam za kluczowe w uzyskaniu jak najlepszego efektu.

4.
Przed przystąpieniem do retuszu, prześlę Ci wszystkie surowe ujęcia celem dokonania selekcji. Zawsze doradzam, które ujęcia warto wybrać z punktu widzenia późniejszych publikacji lub zasięgów w social mediach.

5.
Nasza współpraca nie kończy się wraz z wysłaniem Ci gotowego materiału i finalizacją rozliczenia. Chętnie angażuję się w późniejszą dystrybucję zdjęć, kontaktuję się z redakcjami magazynów i dogaduję formalne kwestie publikacji.

Czego jeszcze możesz oczekiwać po naszej współpracy?

Zaangażowania. Uwielbiam moją pracę i wszystko, co z nią związane. Zdjęcia mają nie tylko wiernie odwzorowywać dany projekt, ale również oddawać ideę, która za nim stoi i ukazywać szerszy kontekst. To dlatego sporo czasu poświęcam na zapoznanie się z przestrzenią i Twoją wizją.

Kreatywności i otwartości. Wykonuję sesje standardowe i te mniej standardowe również. Lubię przełamywać schematy, więc jeśli oczekujesz indywidualnego podejścia do Twojego projektu, to jesteś pod dobrym adresem.

Szerszej perspektywy. Doświadczenie zdobyte w pracy jako specjalistka od wizerunku i marketingu internetowego pozwala mi lepiej zrozumieć cel każdej współpracy. Tworzę wysoce estetyczne zdjęcia i jednocześnie dysponuję wiedzą o tym co zrobić, aby dotrzeć z materiałem do właściwych odbiorców.

Rzetelności i uczciwości. Niezależnie od zakresu zlecenia, podczas każdej sesji daję z siebie sto procent i dbam o to, aby finalnie zdjęcia były jak najlepsze. Trzymam się ustalonych terminów i, co szczególnie cenne w dzisiejszych czasach, szybko odpowiadam na maile i wiadomości.

And last but not least: dobrej atmosfery i elastyczności. Może nie jest to popularny pogląd, ale wychodzę z założenia, że obie strony powinny być zadowolone ze współpracy i dobrze się w niej czuć. Jeśli jest taka potrzeba, poświęcam czas na to, aby wypracować takie warunki będące satysfakcjonujące i dla Ciebie, i dla mnie. Tylko w takiej atmosferze mogą powstawać naprawdę fajne rzeczy. I zdjęcia.

You can download my portfolio file here:

If you want to book a photoshoot or have any extra questions, feel free to email me: