about

Hi, my name is Hanna and I’m the one who stands behind kroniki.

I had spent most of my life with a camera in my hand and finally in 2017 photography became my profession, right next to other branch of my business – marketing.

I have always been a good observer and had an eye for details so this pushed me towards interior and architecture photography, fields that are very close to my heart (I’m a total aesthete). Photographing places gives me an incredible satisfaction as each picture is precisely composed by me. I am in constant search for that undefinable harmony which gives a meaning to each photo. Then I just need to press the shutter button.

In my portfolio you will mostly find interior and architecture photoshoots, as well as travel reportages, but I’m always open to other interesting subjects. I work for designers and artists, big and smaller brands, restaurants and hotels; providing all of them with highly aesthetic photos that are in fact visual stories about places, objects and people who design them. This is how kroniki are created.

polski
Cześć, z tej strony Hania Połczyńska – to ja stoję za kronikami.

Większość życia spędziłam z aparatem w dłoni, a od 2017 roku fotografia stała się dla mnie głównym zajęciem, zaraz obok brandingu i marketingu, czyli drugiej strony mojej działalności.

Zawsze byłam dobrym obserwatorem i miałam oko do detali, a to popchnęło mnie w kierunku fotografii wnętrz i architektury, czyli dziedzin, które są bardzo bliskie memu sercu (jestem niepoprawną estetką). Fotografowanie przestrzeni przynosi mi ogromną satysfakcję, bo każdy kadr jest przeze mnie precyzyjnie skomponowany. Nieustannie wypatruję tej trudnej do zdefiniowania harmonii, która sprawia, że dane zdjęcie po prostu ma sens. Wtedy wystarczy już tylko nacisnąć spust migawki.

W moim portfolio znajdziesz przede wszystkim sesje wnętrz i architektury oraz reportaże, ale pozostaję otwarta również na inne ciekawe tematy. Współpracuję z biurami projektowymi i artystami, dużymi i mniejszymi markami, restauracjami i hotelami, dostarczając im wysoce estetyczne zdjęcia, które stanowią wizualną opowieść o miejscach, przedmiotach i ludziach, którzy je tworzą. W ten sposób powstają kroniki.