MIŁOŚĆ • Gdańsk

I’ve devoted most of my life to photography but I only became interested in photographing interiors after many years of taking pictures. This happened because of the creative project that I undertook with my friend-architect. As part of mousse (that’s how we called our activity) we created publications about architecture, interviewed designers and visited interesting places and events related to design. At the same time, we had the opportunity to meet many fascinating people and photograph spectacular arrangements, including popular restaurants.

That’s how I began my adventure with professional interior photography and the following photoshoot is one of many I’ve had the opportunity to perform as part of the mousse project.

Interior design: Kaja Szostak
Photography: Hanna Połczyńska / kroniki

polski

Fotografia to zajęcie, któremu poświęciłam większą część swojego życia, ale fotografowaniem wnętrz zainteresowałam się dopiero po wielu latach robienia zdjęć. Stało się to za sprawą projektu kreatywnego, którego podjęłam się wraz z zaprzyjaźnioną architektką. W ramach mousse (tak zatytułowałyśmy nasze przedsięwzięcie) tworzyłyśmy publikacje o architekturze, przeprowadzałyśmy wywiady z projektantami i odwiedzałyśmy ciekawe miejsca i wydarzenia związane z tematyką designu. Miałyśmy przy tym okazję poznać wiele fascynujących osób i uwieczniać w kadrach niezwykłe aranżacje, m.in. znanych restauracji.

Od tego zaczęła się moja przygoda z profesjonalną fotografią wnętrz, a poniższa sesja to jedna z wielu, jakie miałam okazję wykonać w ramach projektu mousse.

Projekt wnętrz: Kaja Szostak
Zdjęcia: Hanna Połczyńska / kroniki